Hvad er Methylisothiazolinon?

Methylisothiazolinon er et konserveringsmiddel. Konserveringsmidler anvendes til at beskytte produkterne, forhindre vækst af uønskede mikroorganismer og forlænge holdbarheden. Netop methylisothiazolinon er i mange år blevet brugt bredt i forskellige produktgrupper af mange virksomheder, blandt andet i kosmetiske produkter, fordi det er yderst effektivt, selv i meget små koncentrationer. Methylisothiazolinon har været strengt reguleret, er godkendt af EU og har været brugt som en almindelig erstatning for de tvivlsomme parabener.

EU-kommissionen har i 2016 indført et forbud mod methylisothiazolinon i kosmetiske produkter, der forbliver på kroppen (stay-on, f.eks. cremer og lotion), samt en sænkning af koncentrationen i kosmetiske produkter, der afrenses (rinse-off, f.eks. sæbe og shampoo). De nye regler træder i kraft den 12. februar 2017. Forever hilser lovændringen velkommen, da vi længe har arbejdet aktivt for en sådan justering, og fordi det er i overensstemmelse med de anmodninger, vi har fået fra kunderne.

I spørgsmålet om kosmetiske produkter, der forbliver på kroppen, er det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, hvilke koncentrationer af methylisothiazolinon der er sikre, hvad angår eksempelvis fremkaldelse af kontaktallergi. Derfor forbydes stoffet i kosmetiske produkter, der forbliver på kroppen, fra den 12. februar. Forever har ganske få kosmetiske produkter i sortimentet, der tilhører gruppen af produkter, der forbliver på kroppen, og som indeholder methylisothiazolinon.

Methylisothiazolinon er fortsat tilladt som konserveringsmiddel i koncentrationer på op til 0,01 vægtprocent (100 ppm) i kosmetiske produkter, der afrenses fra kroppen, og anses her for at være sikre at bruge. Forever har ganske få kosmetiske produkter, der tilhører gruppen af produkter, der afrenses fra kroppen, og som indeholder methylisothiazolinon. I alle disse produkter er indholdet allerede i dag langt under det maksimalt tilladte niveau, og alle anses for at være sikre at bruge og er fortsat tilladt.

Forever har tidligere fået anmodninger fra kunder om at fjerne methylisothiazolinon fra de få produkter, der i dag indeholder stoffet, da det i meget sjældne tilfælde kan forårsage kontaktallergi. Vi har lyttet til disse anmodninger, og vores produktudviklingsteam har arbejdet aktivt på at finde sikre, alternative konserveringsmidler til produkterne. Derfor har der ikke været anvendt methylisothiazolinon i nylancerede kosmetiske produkter siden 2015, og i de etablerede produkter udfases stoffet helt. Forever følger altid gældende lovgivning og anbefalinger, og alle vores produkter er udviklet i henhold til de love og regler, der gælder.