Hvis du vil se produkt priserne uden dit eget logind ?
klik på knappen PRISER og derefter på GÅ TIL SHOPGÅ TIL SHOP

LOGIND bruger id eller OPRET et bruger id